FlightHelp Client Rights Contract


ASSIGNMENT FORM / ÎMPUTERNICIRE

English (­čçČ­čçž)

The undersigned , identified as passenger of the Flight with the details below, according to the Romanian and international laws regarding the compensations for the flight delay/cancellation/overbooking/interruption and/or luggage loss/damage/delay, state that I hereby expressly empower WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL, with the principal place of business in Craiova, str. Par├«ngului, nr. 72A, jud. Dolj, tax registration number 47078863, J16/2956/26.10.2022, hereinafter referred to as ÔÇťWCM" or ÔÇťRepresentative", to act in my name and/or on my behalf, as well as in the name and/or on the behalf of all the other persons mentioned in the compensation request (see below) and to represent me/us in front of any natural and/or legal, public or private person, in order to initiate and to manage certain compensation requests following the events that took place regarding the Flight.┬á


To this purpose, the Client asserts that the information regarding the Flight for which the compensation is required is the following: 

Reservation number: 

Flight number:  

Flight provider/airline:  

Date of the flight:  

Boarding place:  

Destination:  

The passenger for whom the compensation is requested:  

The type of event for which the compensation is requested:  To fulfill the present mandate, WCM is authorized by the Client:

┬á┬áÔÇó To represent me/us and to request (claim) in my name and in the name of all the other persons for whom the compensation was requested, to take every action needed in order to obtain the financial compensation determined according to the national and international applicable law (such as Reg (EC) 261/2004, US DOT Fly Rights, SHY passenger Regulations, and Montreal Convention 1999, but without limitation thereto) regarding my Flight and my flight Reservation, from any natural and/or legal person (including airlines and transport operators) for the damage caused by cancellation, delay, overbooking, or other interruption or for luggage loss/damage/delay, with respect to the Flight operated according to the reservation reference above;

ÔÇó To file and sign in my name and on my behalf any requests, to submit any documents required by third parties in order to obtain the compensations mentioned, to obtain all the information required from third parties (such as filing information requests allowed by civil and administrative law);

ÔÇó To collect the entire compensation previously mentioned (for all the passengers for whom the compensation is requested), entirely in the WCM account, as well as to retain from the amount thus collected, the value of the contract Price, and then to transfer to me the difference in a valid bank account expressly mentioned by me;

ÔÇó To not allow the airline to process my personal data, except in the case when it is needed in order to verify and solve the compensation request;

ÔÇó To exercise in my name the right to receive information from the airline (according to article 15 of the GDPR Regulation) in order to manage and to solve the compensation request; ÔÇó To initiate and to carry out any type of negotiation, as well as adequate legal measures (judicial and extrajudicial) in order to collect my claim from the transport operator/airline;

ÔÇó To sign contracts of legal support with an attorney, in my name and/or on my behalf, as well as with respect to all the other persons mentioned in the compensation request, in order to initiate legal action regarding the compensation owed to me/to us, if the airline does not pay the compensation following the WCM steps. Through the legal support contract, the attorney will be empowered to act on our behalf, to initiate legal action and any other procedural steps, remedies at law, as well as to present to the court and the parties any relevant documents regarding the ordering of the airline to pay the compensation, including to disclose to the parties in the lawsuit and to the court my personal data and those of the other persons on whose behalf the compensation is requested, to this aim.

ÔÇó To be replaced by any third party during the performance of the object of the present contract. The substitute third party will be able to exercise the same rights, in the name of the Client and they will be able to perform the same operations mentioned by the present contract as incumbent upon WCM.

The present mandate will take effect during the entire period of time needed in order to fulfill it. The present mandate is created in a bilingual form, in Romanian language and English language, as the Client expressly affirms that they know and understand at least one of these two languages and that the Mandate provisions are in accordance with their will. In the case of a possible conflict of interpretation between the English language and Romanian language versions, then the Romanian language version shall take precedence 

Roman─â (­čçĚ­čç┤)

Subsemnatul/a, ┬á , ├«n calitate de pasager al Zborului cu detaliile de mai jos, ├«n conformitate cu prevederile legisla╚Ťiei din Rom├ónia ╚Öi ale legisla╚Ťiei interna╚Ťionale privind acordarea compensa╚Ťiilor pentru ├«nt├órzierea/anularea/suprarezervarea/├«ntreruperea unui zbor ╚Öi/dau pierderea/deteriorarea/├«nt├órzierea bagajelor, declar c─â ├«mputernicesc expres pe WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL, cu sediul ├«n Craiova, str. Par├«ngului, nr. 72A, jud. Dolj, CUI 47078863, J16/2956/26.10.2022, denumit─â ├«n continuare "WCM" sau "Reprezentant" s─â ac╚Ťioneze ├«n numele ╚Öi/sau pe seama mea ╚Öi a tuturor celorlalte persoane indicate ├«n solicitarea de desp─âgubire (a se vedea mai jos) ╚Öi s─â m─â/ne reprezinte ├«n fa╚Ťa oric─ârei persoane fizice ╚Öi/sau juridice publice sau private ├«n vederea formul─ârii ╚Öi gestion─ârii unor solicit─âri de acordare a compensa╚Ťiei ca urmare a evenimentelor produse ├«n leg─âtur─â cu Zborul.┬á


├Än acest sens, Clientul declar─â c─â datele privind Zborul pentru care se solicit compensa╚Ťia sunt urm─âtoarele:┬á


Num─âr rezervare:

Număr de zbor:  

Operator de zbor/compania aeriană:  

Data zborului:  

Loca╚Ťie de ├«mbarcare: ┬á

Loca╚Ťie de destina╚Ťie:

Pasagerul/i pentru care se solicit─â compensa╚Ťia: ┬á

Tipul de eveniment pentru care se solicit─â compensa╚Ťia:

În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei împuterniciri, WCM este autorizat de Client:

 
ÔÇó S─â m─â/ne reprezinte, ╚Öi s─â solicite (revendice) ├«n numele meu ╚Öi al tuturor celorlalte persoane pentru care s-a solicitat desp─âgubirea, ╚Öi s─â efectueaze toate ac╚Ťiunile necesare pentru a ob╚Ťine compensa╚Ťiile financiare stabilite conform legisla╚Ťiei na╚Ťionale ╚Öi interna╚Ťionale aplicabile (spre exemplu, dar f─âr─â a se limita la acestea: ├«n conformitate cu Regulamentul C.E. 261/2004, Drepturile de zbor ale SUA DOT (Departamentul Transporturilor), Regulamentul Passenger Shy ╚Öi Conven╚Ťia de la Montreal din 1999) ├«n leg─âtur─â cu Zborul ╚Öi Rezervarea mea de zbor), de la orice persoan─â fizic─â ╚Öi/sau juridic─â (inclusiv companii aeriene ╚Öi operatori de transport) pentru daunele cauzate de anulare, ├«nt├órziere, suprarezervare sau alt─â ├«ntrerupere sau pentru pierderea/deteriorarea/├«nt├órzierea bagajului ├«n leg─âtur─â cu Zborul operat conform referin╚Ťei de rezervare de mai sus;

ÔÇó S─â completeze ╚Öi s─â semneze ├«n numele ╚Öi pe seama mea orice cereri, s─â depun─â orice documente solicitate de ter╚Ťi ├«n vederea ob╚Ťinerii compensa╚Ťiilor men╚Ťionate, s─â ob╚Ťin─â toate informa╚Ťiile solicitate de la ter╚Ťi (inclusiv, dar f─âr─â a se limita la efectuarea cererilor de informa╚Ťii permise de legisla╚Ťia civil─â ╚Öi administrativ─â);

ÔÇó S─â ├«ncaseze integral compensa╚Ťia prev─âzut─â anterior (pentru to╚Ťi pasagerii pentru care se solicit─â) integral ├«n contul WCM, precum ╚Öi s─â re╚Ťin─â din sum─â astfel ├«ncasat─â contravaloarea Pre╚Ťului contractului, urm├ónd s─â-mi transfere apoi diferen╚Ťa ├«ntr-un cont valid indicat ├«n mod expres de mine;

ÔÇó S─â nu permit─â companiei aeriene s─â prelucreze datele mele personale, cu excep╚Ťia cazului ├«n care este necesar pentru a verifica ╚Öi solu╚Ťiona solicitarea de compensa╚Ťie;

ÔÇó S─â exercite ├«n numele meu dreptul de a primi informa╚Ťii de la compania aerian─â (conform articolului 15 din Regulamentul GDPR) pentru a geostina ╚Öi realiza solicitarea de desp─âgubiri;

ÔÇó S─â ini╚Ťieze ╚Öi s─â ├«ntreprind─â orice tip de negociere, precum ╚Öi m─âsuri legale ÔÇô judiciare ╚Öi extrajudiciare ÔÇô adecvate pentru a colecta preten╚Ťiile mele de la operatorul de transport/compania aerian─â;

ÔÇó S─â ├«ncheie ├«n numele ╚Öi/sau pe seama mea ╚Öi a tuturor celorlalte persoane indicate ├«n solicitarea de desp─âgubire contracte de asisten╚Ť─â juridic─â cu un avocat ├«n vederea formul─ârii ac╚Ťiunii ├«n justi╚Ťie privind compensa╚Ťia datorat─â mie/nou─â, ├«n cazul ├«n care compania aerian─â nu achit─â compensa╚Ťia ca urmare a demersurilor WCM. Prin contractul de asisten╚Ť─â juridic─â avocatul va fi ├«mputernicit s─â ac╚Ťioneze ├«n numele nostru, s─â formuleze cererea de chemare ├«n judecat─â, orice acte de procedur─â, c─âi de atac ╚Öi s─â prezinte instan╚Ťei ╚Öi p─âr╚Ťilor orice ├«nscrisuri relevante privind obligarea companiei aeriene la plata compensa╚Ťiei, inclusiv s─â dezv─âluie p─âr╚Ťilor din dosar ╚Öi instan╚Ťei datele mele personale ╚Öi ale celorlalte persoane pentru care se solicit─â compensa╚Ťia, ├«n acest scop;

ÔÇó S─â ├«╚Öi substituie ├«n cadrul ├«ndeplinirii obiectului ├«mputernicirii orice ter╚Ť. Ter╚Ťul substituent va putea exercita ├«n numele Clientului acelea╚Öi drepturi ╚Öi va putea realiza acelea╚Öi opera╚Ťiuni indicate ├«n prezentul contract ├«n sarcina WCM.

Prezentul mandat va produce efecte pe ├«ntreaga perioad─â necesar─â ducerii sale la ├«ndeplinire. Prezenta ├«mputernicire este realizat─â ├«n format bilingv, ├«n limba rom├ón─â ╚Öi limba englez─â, Clientul declar├ónd ├«n mod expres c─â acesta cunoa╚Öte ╚Öi ├«n╚Ťelege cel pu╚Ťin una dintre cele dou─â limbi ╚Öi c─â prevederile ├Ämputernicirii sunt conform voin╚Ťei sale. ├Än cazul unui eventual conflict de interpretare ├«ntre versiunea ├«n limba englez─â ╚Öi versiunea ├«n limba rom├ón─â, versiunea ├«n limba rom├ón─â va prevala.

 

 

 

 

PRICE LIST

The prices applicable to the present contract, and that must be paid by the Client to WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL (WCM), are determined as follows:

In the case of flights of 1,500 km or less, the Client can receive a compensation of 250 EUR, and the Client will have to pay a Price of 35% of the amount of 250 EUR. In the case of the flights known as intra-Community flights which exceed 1,500 km, as well as for the flights of more than 1,500 and less than 3,500 km, the Client can receive a compensation of 400 EUR. In this case, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount of 400 EUR.

Regarding all the other flights which are not expressly mentioned above, the Client can receive a compensation of 600 EUR. In this case, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount of 600 EUR.

For the above mentioned flights, those for which the Client is not eligible for any of the amounts of 250 EUR, 400 EUR, or 600 EUR, the Client does NOT have to pay the amount of 35% + VAT under the heading of Price.

Any compensation arising from an EC261 claim will be paid in EUR currency. If, after the initial evaluation of the eligibility of the compensation request, completed by WCM, our experts determine that it does not meet the substantiation conditions stipulated by the law, the Client will not pay the Price.

For other types of demands than those stipulated in the EC 261 claims, the Price paid will be as follows:

If the Client receives flight compensation between 201 and 300 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 301 and 400 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 401 and 500 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 501 and 600 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 601 and 800 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 801 and 1,000 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client does not receive the compensation following the preliminary proceedings, and WCM has exercised the right to start the legal procedures for the compensation payment, a supplementary Price of 15% of the amount stipulated by the law as compensation will be charged. Thus, the total price will be of 50% of the amount stipulated by the law as compensation (to which VAT is added, according to the laws in force, and considering whether or not WCM was registered as VAT payer when the contract was signed) and it consists of the Price for the initial compensation request, as well as the Price for completing the legal proceedings which will be retained from the compensation obtained from the airline, in compliance with the provisions of the present section.

For the above mentioned flights, those for which the Client is not eligible for any of the amounts of 250 EUR, 400 EUR, or 600 EUR, the Client does NOT have to pay the amount of 50% + VAT under the heading of Price. WCM is not responsible for any supplementary expenses related to bank transfers (such as taxes, interchange bank fees, or account managing fees, but without limitation thereto). From the date when the society WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL will have the obligation of VAT collecting and paying, according to the national laws in force, VAT will be added to all the amounts previously mentioned as Price (determined according to the percentage stipulated), in the amount stipulated by the law, and thus the Client will pay the amount as Price + VAT.

 

LISTA DE PREȚURI

Pre╚Ťurile aplicabile prezentului contract ╚Öi pe care Clientul trebuie s─â le achite c─âtre WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL (WCM), se determin─â astfel:

├Än cazul zborurilor pe o distan╚Ť─â de 1.500 km sau mai pu╚Ťin, Clientul poate primi o compensa╚Ťie de 250 EUR, iar Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma de 250 EUR. ├Än cazul zborurilor cunoscute sub numele de zboruri intracomunitare care dep─â╚Öesc distan╚Ťa de 1.500 km, precum ╚Öi pentru zborurile cu o distan╚Ť─â cuprins─â ├«ntre 1.500 km ╚Öi 3.500 km, Clientul poate primi o compensa╚Ťie de 400 EUR. ├Än aceast─â situa╚Ťie Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma de 400 EUR.

├Än ceea ce prive╚Öte toate celelalte zboruri care nu sunt specificate mai sus, Clientul poate primi o compensa╚Ťie de 600 EUR. ├Än aceast─â situa╚Ťie Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma de 600 EUR.

Pentru zborurile descrise mai sus, cele pentru care clientul nu este eligibil pentru niciunul dintre sumele de 250 EUR, 400 EUR sau 600 EUR, Clientul NU trebuie s─â pl─âteasc─â suma de 35% + TVA cu titlu de Pre╚Ť.

Orice compensa╚Ťie rezultat─â dintr-o crean╚Ť─â EC261 va fi pl─âtit─â ├«n moneda EUR. ├Än m─âsura ├«n care ├«n urma evalu─ârii ini╚Ťiale a eligibilit─â╚Ťii solicit─ârii de desp─âgubire, realizat─â de WCM, speciali╚Ötii no╚Ötri stabilesc c─â aceasta nu ├«ndepline╚Öte condi╚Ťiile de temeinicie prev─âzute de lege, Clientul nu va achita Pre╚Ťul.

Pentru alte tipuri de crean╚Ťe dec├ót cele prev─âzute ├«n revendic─ârile CE 261, Pre╚Ťul va fi datorat astfel:

├Än cazul ├«n care clientul ob╚Ťine o compensa╚Ťie de zbor de 201-300 EUR, Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma stabilit─â cu titlu de compensa╚Ťie ├«n acest interval.

├Än cazul ├«n care Clientul ob╚Ťine o compensa╚Ťie de zbor de 301-400 EUR, Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma stabilit─â cu titlu de compensa╚Ťie ├«n acest interval.

├Än cazul ├«n care Clientul ob╚Ťine o compensa╚Ťie de zbor de 401-500 EUR, Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma stabilit─â cu titlu de compensa╚Ťie ├«n acest interval.

├Än cazul ├«n care Clientul ob╚Ťine o compensa╚Ťie de zbor ├«n valoare de 501-600 EUR, Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma stabilit─â cu titlu de compensa╚Ťie ├«n acest interval.

├Än cazul ├«n care Clientul ob╚Ťine o Compensare de zbor de 601-800 EUR, Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma stabilit─â cu titlu de compensa╚Ťie ├«n acest interval.

├Än cazul ├«n care Clientul ob╚Ťine o Compensare de zbor de 801-1.000 EUR, Clientul va trebui s─â pl─âteasc─â un Pre╚Ť reprezent├ónd 35% din suma stabilit─â cu titlu de compensa╚Ťie ├«n acest interval.

├Än cazul ├«n care Clientul nu prime╚Öte compensa╚Ťia ca urmare a demersurilor prealabile, iar WCM a exercitat dreptul de a demara demersurile judiciare pentru plata compensa╚Ťiei, se va percepe un Pre╚Ť suplimentar reprezent├ónd 15% din suma prev─âzut─â de legisla╚Ťie ca ╚Öi compensa╚Ťie. Pre╚Ťul total va fi astfel de 50% din suma prev─âzut─â de legisla╚Ťie ca ╚Öi compensa╚Ťie (la care se adaug─â TVA conform legisla╚Ťiei ├«n vigoare, ├«n m─âsura ├«n care WCM este ├«nregistrat─â ca ╚Öi pl─âtitor TVA la data semn─ârii contractului) ╚Öi este format din Pre╚Ťul pentru solicitarea de desp─âgubire ini╚Ťial─â ├«mpreun─â cu Pre╚Ťul pentru formularea ac╚Ťiunilor ├«n justi╚Ťie urmeaz─â a fi re╚Ťinut din compensa╚Ťia ob╚Ťinut─â de la compania aerian─â, prevederile prezentei sec╚Ťiuni fiind aplicabile.

Daca nu se obtine compensatia nici in urma demersurilor judiciare, Clientul NU VA PLATI NIMIC. WCM nu r─âspunde pentru orice cheltuieli suplimentare legate de transferurile bancare (astfel cum sunt, dar f─âr─â a se limita la taxe, comisioane bancare aplicabile transferurilor sau gestion─ârii conturilor). De la data la care societatea WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL va avea obliga╚Ťia colect─ârii ╚Öi pl─â╚Ťii TVA conform legisla╚Ťiei na╚Ťionale ├«n vigoare, la toate sumele indicate anterior cu titlu de Pre╚Ť (calculate conform procentului prev─âzut) urmeaz─â a se ad─âuga ╚Öi TVA ├«n cuantumul prev─âzut de lege, astfel ├«nc├ót Clientul va achita suma cu titlu de Pre╚Ť+TVA.

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Irina Ciochiu
Signed On: February 19, 2024


Signature Certificate
Document name: FlightHelp Client Rights Contract
lock iconUnique Document ID: 93d4a796d31d6bc03002d23bb5fcbe6ccf610c64
Timestamp Audit
January 28, 2024 3:23 pm EETFlightHelp Client Rights Contract Uploaded by Irina Ciochiu - claims@flighthelp.eu IP 2a02:2f0e:c02:f500:441b:6abd:15e6:12df